I helgen er det tatt 414 covid-19-tester ved Luftveisklinikken i Harstad. Vi mangler enda cirka 50 svar, men så langt er 12 av testene positive. Siden 10. juli har dermed 31 personer testet positivt for covid-19 i Harstad. 25 av disse tilfellene fordeler seg på to forskjellige utbrudd. 

I juli-utbruddet, som inkluderer noen få smittede på utesteder i Harstad, er det nå 12 smittede i Harstad. I Meløyvær-utbruddet er det 13 smittede i Harstad, pluss sju utenfor Harstad. 31 personer sitter nå i isolasjon og 165 nærkontakter er i karantene. 

Fire av smittetilfellene siden 10. juli har så langt ukjent smittevei. Smittesporingsteamet jobber enda med å kartlegge mulig smittevei for disse. 

Foreløpig har vi  dermed en uavklart smittesituasjon i Harstad. Mandag ble det tatt 121 covid-19-tester ved Luftveisklinikken i Harstad.

Vi er veldig glade for at mange har testet seg de siste dagene. Vi håper flere tester seg i dagene som kommer. Dette er den eneste måten vi kan finne ut omfanget av skjult smitte i Harstad. 

Kommunen er i løpende dialog med FHI sin utbruddsgruppe, og situasjonen vurderes fortløpende. Vi oppfordrer våre innbyggere og besøkene til å ha lav terskel for å teste seg.