Befolkningsøkningen skyldes netto innflytting inkl. inn og utvandring på 23 personer. 

Netto inn- og utvandring var på + 43, mens netto innenlands flytting var på -20.

Fødselsoverskudd var negativt på -9. 

Kommuneledelsen er tilfreds med at folketallet fortsatt øker i Harstad. Tallene for befolkningsutviklingen i enkelte andre større nordnorske kommuner og kommuner i regionen er som følger:

Bodø

263

Lødingen

27

Sortland - Suortá

86

Tromsø

311

Harstad

14

Alta

110

Rana

-15

Kvæfjord

-5

Tjeldsund

-10

Ibestad

-11