- Skolene i Harstad kommune tar på alvor utfordringene rundt ulovlig bildedeling og oppførsel på nett blant våre elever, sier kommunalsjef Henry Andersen.

- I så å si alle tilfeller, så skjer bildedelingen utenfor skolens område, og skolene er ikke en direkte part i saken. Men det er våre elever, og vi skal være der for dem. Slike saker har rammet våre elever før, og vi vil få dem igjen, sier Andersen.

Han fremhever at kommunen har en skolehelsetjeneste som har erfaring med å snakke med elever som har vært utsatt for krenkende og ulovlige handlinger på nett

- Vi tar godt vare på våre elever, og støtter de så godt som vi kan.

Uten å gå inn på enkeltsaker, så gjør Harstad kommune flere ting for å unngå krenkende adferd på nett:

  • Skolen er i dag mobilfri. Elevene låser inn mobiltelefonene når de kommer, og får de igjen etter skoleslutt.
  • Kommunen har godt samarbeid på tvers av etater og institusjoner gjennom et eget Forebyggende forum og tverrfaglige grupper, der vi tar opp slike saker på generelt grunnlag eller som tema. Enkeltsaker behandles vanligvis ikke i slike fora.
  • Vi har samarbeid med politiets forebyggende enhet med foredrag for elever og foreldre på flere trinn gjennom skoleløpet.
  • Vi samarbeider med politiet gjennom et eget politiråd.
  • Elevene diskuterer ulovlig bildedeling gjennom oppgaver og lekser – og får opplæring i moral og etikk, nettvett og fornuftig bruk der det er naturlig i undervisningen.
  • Vi jobber hardt for å ha et godt klassemiljø, som fremmer faglig og sosial læring.
  • Vi samarbeider med helsesøstertjenesten, psykolog, og skoleteam.
  • Vi har ofte skolemiljøundersøkelser for å bli bedre.

- Vi ser at det nettbruk være utfordrende. Flere sosiale medier har i dag 13 års aldersgrense. Fra da kan barn lage egen Snapchat-, Facebook- eller Instagramkonto. Det er imidlertid viktig å huske at selv om barna er gamle nok, så får de ikke plutselig kunnskap om nettvett og personvern. Foreldrene har et ansvar for hva som skjer. Man slipper ikke barna ut i skogen og forlater dem uten hjelpemidler, råd eller hjelp. På samme måte er det i den digitale verden. Barna trenger hjelp til digital kompetanse og dømmekraft. Samtidig ser vi at mange foreldre føler seg hjelpeløs stått overfor de digitale verktøy som er blitt en del av barnas hverdag, sier Andersen.

Hvis barna ikke har kunnskap nok, så ser de ikke konsekvensene av sine handlinger. Uten kunnskap kan de unge heller ikke nyttiggjøre seg de rettighetene de faktisk har.  

- I harstadskolen har vi ei aktiv holdning til dette, og jobber forebyggende. I klasserommet diskuteres det med barna hvordan man bør oppføre seg på nett – hva som er lov og ikke, og hvilke rettigheter man har. Våre skoler har et bevisst forhold til digital kompetanse og vurderingsevne – og vi tar det gjennom hele skolegangen; helt fra grunnleggende nivå. Enkeltstående kampanjer alene nytter ikke, så elevene får jevnlig opplæring i digital oppførsel – men det er viktig at dette følges opp hjemme. Foreldrene må følge opp og snakke med barna og guide dem. Barna kan fortelle oss voksne hva og hvordan de bruker verktøyene, så kan man sammen snakke om etikk, moral, regler og bruk, slik at vi unngår så mange slike saker som mulig.