Henny Kinn (UiT), Marit Kristiansen og Ivar Østberg (eldrerådet) jobber for et mer demensvennlig samfunn. Foto: Øivind ARvola
Bildetekst: Henny Kinn (UiT), Marit Kristiansen og Ivar Østberg (eldrerådet) jobber for et mer demensvennlig samfunn. Foto: Øivind Arvola

- Det eneste vi ber om er en liten time av arbeidstakerens tid for å bli en mer demensvennlig by. Deretter kan bedriften smykke seg som demensvennlig.

Nasjonal satsing

Det sier Marit Kristiansen. Hun koordinerer satsingen Harstad kommune gjør sammen med Nasjonalforeningen for folkehelsen for å bli et mer demensvennlig samfunn.

Over 77.000 mennesker lever med demens i Norge i dag, og 40.000 av dem bor hjemme. De gjør sine daglige gjøremål som alle andre. Felles for de som får demens, er at de er fysisk friske når de får hjernesykdommen.

Respekt

- Det er ikke mulig å se at noen har demens. Derfor ønsker vi nå å tilby et timeskurs for å gi kunnskap og serviceråd til ansatte, slik at de blir trygge i møte med mennesker med demens. Når man får en sykdom som gjør det vanskelig å huske, kommunisere eller finne veien, er det viktig å bli møtt med respekt og forståelse, sier Kristiansen, og poengterer at det er et målrettet kurs på kundebehandling.

-Vi kommer gjerne ut på arbeidsplasser også, men første kurstime er mandag 30. oktober kl 1900 på UiT, campus Harstad, sier hun.

Kunnskap

Ivar Østberg i eldrerådet setter pris på satsingen, og er med i arbeidsgruppen.

- Harstad får stadig flere eldre, og dermed øker også antallet med demens, sier Østberg, som lenge har kjempet for mer kunnskap ut i samfunnet om demens.

Læring

Med på satsingen lokalt er også universitetet.

- Vi underviser studenter som skal ut i helsesektoren, og det er viktig for oss å være med på slike satsinger, slik at vi kan både bistå og lære, sier Henny Kinn, universitetslektor ved vernepleierutdanningen.

- Vi må ha kontakt med praksisfeltet. Folk bor lenger hjemme, og samfunnet må generelt forberede seg på å møte flere med demens, legger hun til.

Aktivt liv

70 andre kommuner er med på satsingen, blant dem Tromsø, Narvik og Sortland.

- Målsettingen er at Harstad skal bli mer vennlig for de med demens. De skal kunne delta i samfunnslivet og ha et aktivt liv så lenge som mulig, sier ordfører Marianne Bremnes.

- Vi setter stor pris på alle som tar seg tid til å lære mer om dette – det krever en liten time – slik at vi som samfunn kan møte alle med den samme forståelse og respekt, også dem som har demens, sier hun, og legger til: Kanskje det kan føre til at du som går på kurs gjør jobben enda litt bedre?