Da Harstad sparebank fylte 90 år i 2016, ga den bort inngangspengene til to jubileumsforestillinger. To tusen personer betalte 90 kroner hver, og Arbeidslaget i Harstad kommune var en av to mottakere.

Sosial tur og veirydding

Pengene skulle gå til to tiltak; en sosial samling og rydding av Fjellveien opp til Musvannet.

Arbeidslagets åndelige og praktiske leder, Øystein Rørvoll, kan fortelle at arbeidslaget var ute på ribtur ut til Steinavær i sommer, og at ei sag er kjøpt inn for å kunne utnytte det tømmeret som blir hugget ned, både langs fjellveien og andre steder der Arbeidslaget jobber.

Saga står i det nye kommunale garasjeanlegget som nå er basen til Arbeidslaget, like ved inngangen til Folkeparken.

Fornøyd

Jeg er veldig fornøyd med det pengene er gått til, sier banksjef Tore Karlsen. Han var nylig invitert opp til Folkeparken av Arbeidslaget for å egenhendig få se hva gavepengene er gått til.

- Jeg er veldig glad for at Arbeidslaget har tekt ett steg videre i forhold til det vi i Harstad sparebank tenkte. Vi sa rydding av Fjellveien, men med dette kjøpet kommer man ett steg videre og kan utnytte trevirket til nye produkter. Dette har en varlig verdi, så dette er enda bedre enn det vi mente pengene skulle gå til, sa Karlsen da han inspiserte saga.

Rydder og utbedrer

Akkurat nå driver Arbeidslaget sammen med andre enheter i kommune å utbedre Fjellveien. Det ryddes skog for bedre utsikt, veien blir bredere, det legges stikkrenner og det skal legges et toppdekke hvis vær og forhold tillater det.

Mange vil nye godt av arbeidet

- Det har vært lærerikt og fint å se hvordan dere i Arbeidslaget har det i basen i garasjeanlegget og hvordan det jobbes opp langs Fjellveien, sa Karlsen da han ankom gapahuken "Katedralen for kaffe og pølser.

- Det er en viktig jobb dere i Arbeidslaget gjør, og det er gledelig å se hvor bra det blir langs veien her. Dette er også et viktig folkehelsetiltak, så det er mange som vil nyte godt av dette arbeidet, sa Karlsen. 

150 tonn håndarbeid

Arbeidslaget er egentlig en arbeidstreningsgruppe primært for ungdom, men har også godt voksne i sine rekker. De utfører en rekke oppdrag for kommunen, fra levering av strøsand til eldre og uføre, brøyting og gressklipping, transportoppdrag for skoler, barnehager og sykehjem, utlån av telt og kano til skolene samt renhold i sentrum. Arbeidslaget har en betydelig mengde oppdrag med hugst langs veier, felling av trær for private og bedring av sikt langs vei/fortau av hensyn til gående og bilister. I fjor leverte Arbeidslaget 150 tonn flis til fjernvarmeanlegget, eller 150 tonn håndarbeid, som Rørvoll kaller det.