Om cookies A A A Høy kontrast RSS YouTube Flickr
AvtaleGiro/eFaktura Meld deg som frivillig Organisasjon Kontaktinfo Nettkart English
Harstad kommune
Logo Trygge lokalsamfunn/Safe Community
Du er her: Hjem/Barn og unge/Skole/Opplæring/Vurdering for læring

Vurdering for læring

Harstad kommune er en av 8 skoleeiere fra Troms fylke som deltar i et nasjonalt utviklingsprosjekt for å utvikle bedre praksis for elevvurdering i grunnskolen.

Den nasjonale satsingen er en oppfølging av prosjektet Bedre vurderingspraksis, som ble avsluttet våren 2009. I sluttrapporten som ble oversendt Kunnskapsdepartementet 29.05.09, anbefaler Utdanningsdirektoratet bl.a. en videre satsing på vurdering og læring.

Kunnskapsdepartementet ønsker en videre systematisk satsing på vurdering, både for å videreutvikle vurderingskulturen og for å oppnå en bedre vurderingskompetanse og en bedre vurderingspraksis. Underveisvurdering kan styrke elevers læring dersom både lærer og elev bruker vurderingsinformasjon til å justere og tilpasse opplæringen underveis. Dette kalles vurdering for læring.

Utdanningsdirektoratet skal sørge for at det i løpet av en fire års periode blir igangsatt kompetanseutvikling i vurdering for læring hos en rekke skoleeiere og skoler over hele landet. Samarbeid mellom skoleeier, skoler, regionale ressurspersoner og kompetansemiljøer vil være vesentlig i denne satsingen. Alle grunnskoler i Harstad deltar. I tillegg deltar skoler fra Kvæfjord, Gratangen, Bjarkøy og Tromsø. Harstad kommune samarbeider med Universitetet i Tromsø ved Eli Moksnes Furu og Torbjørn Lund.

Du kan også lese mer om vurdering for læring på skolenettet.no.

27. mai 2011
Sist oppdatert: 2. desember 2011
Powered by CustomPublish AS