Om cookies A A A Høy kontrast RSS YouTube Flickr
AvtaleGiro/eFaktura Meld deg som frivillig Organisasjon Kontaktinfo Nettkart English
Harstad kommune
Logo Trygge lokalsamfunn/Safe Community
Du er her: Hjem/Administrasjon

Vikarpool under etablering i Harstad kommune

24 nye stillinger i pleie og omsorgssektoren er nå lyst ut. Målet er blant annet å redusere uønsket deltid og rekruttere fagpersonell.

Kommunestyret vedtok i møte 27/08 -2009 en utvidelse av dagens vikarkontor, med en vikarpool med totalt 20,12 årsverk. Dette vil utgjøre 24 fast ansatte i stillingskategori sykepleiere og hjelpepleiere (inkludert omsorgsarbeidere/ helsefagarbeidere), med følgende fordeling:

Sykepleier 100% - 3 stillinger
Sykepleier 81% - 2 stillinger

Hjelpepleier /omsorgsarbeider
/helsefagarbeider 100% - 5 stillinger
Hjelpepleier /omsorgsarbeider
/helsefagarbeider 81% - 14 stillinger

Hovedmåle med en slik opprettelse er tredelt:

 1. Redusere antall uønsket småstillinger
 2. Begrense bruk av overtid
 3. Rekruttere mer fagpersonell

Alle avdelinger innen pleie- og omsorg inngår i ordningen, unntatt avdelinger med 3-3 turnus, nattarbeid generelt og hjemmehjelpsordningen (praktisk bistand).

På dagens vikarkontor er det 2 fast ansatte. Vikarpoolen blir en utvidelse av vikarkontoret, med egen leder og 24 fast ansatte vikarer. Vikarpoolen blir organisert under personal- og organisasjonsenheten.

Vikarkontoret formidler vikarer ut til enhetene i hovedsak innen pleie- og omsorg.

I dag er det ca 450 vikarer /deltidsansatte tilknyttet Harstad kommune, og vikarpoolen blir et tillegg til dette med 24 fast ansatte.

I løpet av første kvartal vil vikarkontoret ta i bruk en webbasert vikarmodul (Notus portal), hvor formidlingen av vikarer skjer via SMS på denne.

Med en slik portalløsning blir all relevant informasjon tilgjengelig for hver enkelt ansatt 'hvor som helst og når som helst'. Det eneste man trenger er tilgang til internett og passord. Dette betyr også at den enkelte vikar må ta et større ansvar i å melde sitt ønske om ekstravakter/ vikariater.

Vi tenker oss at grupper i vikarpoolen vil bli fordelt innenfor 5 enheter i pleie og omsorgssektoren. Det betyr at man i utgangspunktet vil ha 1 slik enhet som hovedarbeidsplass, men man må også være forberedt på fleksibilitet i forhold til dette.

Ansatte i vikarpoolen vil få tilbud om:

 1. En studie dag hver 5 uke, ut i fra deres behov for faglig oppdatering/ opplæring, som vil bidra til økt trygghet i jobbsammenheng. Det vil også i første omgang bli lagt opp til ukentlige møter mellom leder og de ansatte i vikarpoolen.
 2. Et arbeidsmiljø der få dager er like og utfordringene er mange og spennende.
 3. Ingen permanent primærkontaktfunksjon, pårørende kontakt funksjon eller oppfølging av elever/ studenter.
 4. Stor påvirkningskraft på egen grunnturnus og arbeidstid, med stor mulighet for innføring av ønsketurnus.
 5. Egen fadder/veileder på hver avdeling i opplæringsperioden. Leder for vikarpoolen vil i samarbeid med enheten bidra til å "skreddersy" et eget opplæringsprogram.
 6. Vikarpoolen ønsker fortrinnsvis å rekruttere ansatte med uønsket småstillinger under 20%. Disse vil kunne fortsette å jobbe sine helger der i de er i dag, mens resterende stillingsprosent vil være i vikarpoolen.

For å nå målene for opprettelse av vikarpool søker vi etter:

 • Fortrinnsvis fast ansatte med uønsket småstilling i kommunen
 • Spreke og selvgående teammedlemmer med høy arbeidsmoral, faglig trygghet og stor interesse for fagfeltet
 • Du må være løsningsorientert, ansvars- og kvalitetsbevisst og tåle et til tider høyt tempo
 • Vi vektlegger sterkt samarbeidsevne, fleksibilitet og egnethet for stillingene
 • Det stilles krav til førerkort.

Dersom du synes dette høres spennende ut, men fortsatt sitter med noen spørsmål ber vi deg ta kontakt med prosjektleder Mariann Glad på telefon: 77 02 60 48 for utdypende informasjon, eller sende din søknad elektronisk snarest på Harstad kommune sin hjemmeside.

Stillingene er i dag internt utlyst med søknadsfrist i tråd med den eksterne utlysningen.

Stillingene utlyses eksternt lørdag 12 des. -09 med søknadsfrist 04 jan. -10.

Vikarjentene
Kristin, Mariann og Eli på vikarkontoret ønsker seg flere medarbeidere, og ser fram til å motta mange søknader på de 24 nye vikarstillinger som nå er annonsert.

9. desember 2009
Powered by CustomPublish AS