Kommunene Harstad, Bjarkøy, Kvæfjord, Skånland, Evenes og Tjeldsund har inngått avtale med lokale veterinærbedrifter om slik praksis.

Tjeldsund kommune forvalter på vegne av sammarbeidende kommuner tilskuddsmidler for å inngå avtaler med de ulike veterinærforetak. Fakturrering av slike tjenester gjøres av samme kommune.

Brukere ringer veterinærforetakene i ordinær arbeidstid. Utover denne, og i helgene, er det etablert en vaktordning som en automatisk blir viderekoblet til etter ordinær arbeidstid.

Skadet/dødt vilt

Det er en kommunal oppgave å ivareta skadet eller sykt vilt og kommunen har en egen ettersøksgruppe som ivaretar arbeidet med fallvilt (skada- og/eller syke ville dyr).

De aller feste tar kontakt med politiet når de oppdager vilt som er skadet eller sykt, eller hvis de kjører på et vilt dyr. Politiet videreformidler henvendelsen til kommunens ettersøksgruppe for fallvilt.

Eventuelle spørsmål vedrørende ordningen kan rettes til: Mette Kinderås, tlf. 77 02 67 53