I tillegg skal det planen legge til rette for felles uteareal og lekearealer, samt å forbedre intern logistikk på eiendommen med ny innkjøring fra Storgata. Naboeiendom med Gnr 58 Bnr 161 er inkludert i planområdet for å sørge for at grensen er tilstrekkelig dokumentert og oppmålt.

Les mer i vedlagte dokumenter.