For å kunne stemme ved kommunestyre- og fylkestingsvalget, må du ha stemmerett. Her kan du se om du oppfyller kravene til stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019. Sjekk her om du har stemmerett.

Alle partier og grupper som ønsker å stille til valg ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019, må levere listeforslag til valgstyret i kommunen eller fylkeskommunen de ønsker å stille til valg i innen 1. april klokken 12.  Når dette er gjort, begynner valgstyrene på prosessen med å godkjenne listeforslagene. Fristen for dette er 1. juni. Her er listene valgstyret har fått inn for godkjenning: 

Valglistene:

  Arbeiderpartiet | Fremskrittspartiet Høyre  | Kristelig folkeparti |  Liberalistene |  Miljøpartiet de grønne |   Rødt | Senterpartiet | Sosialistisk venstreparti |  Venstre |