Kunnskapsløftet gir skoleeiere og skoler retning og innhold i skoleutviklingen i tiden fremover. Ifølge retningslinjer i Kunnskapsløftet skal faget Utdanningsvalg også ha lokale læreplaner.
IKK ønsker samarbeid og samhandling slik at elevene i Sør-Troms får et best mulig og likeverdig tilbud uansett hvor i Sør-Troms de bor og hvilken skole de kommer fra.
Denne lokale læreplanen er en rammeplan som skal være styrende for innhold og aktiviteter faget Utdanningsvalg skal ha i skolene i Sør-Troms.

Alle elevene skal bli kjent med våre videregående skoler og med det lokale næringslivet. De skal ha mulighet til å prøve ut selvvalgte utdanningsprogram i videregående opplæring. De skal få arbeidslivserfaring og kjennskap til arbeidslivet gjennom samarbeidstiltak med lokale bedrifter. Gjennom egne evalueringer og refleksjoner vil elevene bli bedre i stand til å gjøre riktige utdannings- og yrkesvalg.


Planen vil være under kontinuerlig evaluering og eventuelle revideringer kan bli gjort foran hvert skoleår

Faget Utdanningsvalg i ungdomsskolen skal bidra til å skape helhet og sammenheng i grunnopplæringen, og knytte grunnskolen og videregående opplæring bedre sammen.

IKK er et forum for interkommunalt samarbeid mellom grunnskolene i kommunene Harstad, Kvæfjord, Bjarkøy, Skånland, Ibestad og Gratangen.
IKK og Troms fylkeskommune ved de tre videregående skolene i Sør-Troms: Rå, Stangnes og Heggen videregående skoler samarbeider i et opplegg der de videregående skolene tilbyr utprøving av utdanningsprogram og programområder for elevene på 9. og 10.klassetrinn i ungdomsskolene.
Utprøvingen gjennomføres på de videregående skolene innenfor de utdanningsprogram og programområder som skolene tilbyr.