Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Tverrfaglig konsultasjonsteam for barn i førskolealder

Tverrfaglig konsultasjonsteam for barn i førskolealder er et veiledningstilbud til barnehageansatte, foresatte og andre yrkesgrupper som opplever utfordringer knyttet til barn i alderen 0 - 6 år. Målsettingen er at barn med utfordringer raskt fanges opp og får tilgang til adekvat bistand. Konsultasjonsteamet arbeider etter «reflekterende team-metoden» og gir veiledning knyttet til psykososiale og atferdsmessige utfordringer, samt bekymringer relatert til barnets omsorgssituasjon. Konsultasjonsteamet møtes hver 3.uke, og består av faste medlemmer fra PP-tjeneste, barnevern, kommunepsykolog, helsesøster, PMTO-veileder og koordinator for Forebyggende forum, som leder teamet. Tverrfaglig konsultasjonsteam er et lavterskeltiltak, så henvisning er ikke nødvendig. Alle kan melde inn saker direkte til koordinator Elin Kjernåsen på telefon 77 02 61 86 / 95 45 03 83 eller mail: elin.kjernasen@harstad.kommune.no

Lenke til prosedyren Tverrfaglig konsultasjonsteam for barn i førskolealder