Om cookies A A A Høy kontrast RSS YouTube Flickr
AvtaleGiro/eFaktura Meld deg som frivillig Organisasjon Kontaktinfo Nettkart English
Harstad kommune
Logo Trygge lokalsamfunn/Safe Community
Du er her: Hjem/Helse og omsorg/Annet

Trygge lokalsamfunn

Trygge lokalsamfunn, eller Safe Community er et WHO-konsept, og er en systematisk måte å jobbe med forebygging av skader og ulykker på.

Safe Community logo

Norges første Trygge Lokalsamfunn

Harstad kommune ble den første kommunen i Norge som ble godkjent som medlem i WHO nettverket for Safe Communities. Harstad ble utnevnt til Trygt lokalsamfunn den 6. juni 1994. Utnevnelsen ble foretatt av WHO-Collaborating Centre on Community Safety Promotion. Bakgrunnen var åtte års aktivt skadeforebyggende arbeid blant alle aldersgrupper og risikomiljøer. Harstad kommune også var første norske kommune som ble regodkjent, i 2003.

Følg oss på facebook: https://www.facebook.com/tryggelokalsamfunnharstad/

Kontaktpersoner

Elin K. Storsletten
Havnegt. 1, 9479 Harstad

Resultater

Resultater fra ulykkesforbyggende arbeidet var vellykket i Harstad. Børge Ytterstad har dokumentert disse resultater:

 • Brannskader blant barn under 5 år bosatt i Harstad er redusert med 53% i perioden 1985-94.
 • Trafikkskader for alle aldersgrupper er redusert med 27% i samme periode.
 • Bruddskader (fallfrakturer) blant hjemmeboende eldre over 65 år er redusert med 26% i samme periode.
 • Voldstilfellene ble redusert med mer enn 50% i perioden 1990-95

Harstad har grunnleggende kunnskap, erfaringer og gode resultater fra mangeårig arbeid med det ulykkesforebyggende arbeidet. Harstad kommune har en viktig rolle i arbeidet med erfaringsoverføring til andre kommuner som satser på ulykkesforebyggende arbeid innenfor rammen av Safe Community.

Verkstedfunksjon

Harstad skal ha en ”verksted-funksjon” for utvikling av nytt og godt innhold til det ulykkesforebyggende arbeidet. ”Verksted-funksjonen” omfatter metodeutvikling som kan gi modeller for både organisering og arbeidsmåter, som bidrag til veiledning i prosesser:

 • arbeidsmåter og prosessverktøy i lokalsamfunnsbaserte ulykkesforebyggende tiltak generelt og på prioriterte områder i samarbeid med Folkehelseinstituttet.
 • metoder for å samordne lokal ulykkesforebyggende innsats, herunder områdene trafikk – arbeidsliv - hjem, skole og fritid, evt som delsatsing i en helhetig lokalsamfunnsutvikling.
 • metoder for implementering av kriterier og forankring av ulykkesforebyggende arbeid i kommunens planverk og beslutningsorganer.
 • bidra i utredningsarbeid for metoder og verktøy for å sikre gode skadedata ved registrering i primærhelsetjenesten.
 • bidra i arbeidet med kritisk gjennomgang av kriteriene til Safe Community med sikte på videreutvikling av konseptet.

Kriterier for å bli TLS

For å oppnå status som et sikkert og trygt lokalsamfunn - a Safe Community - må en oppfylle 7 internasjonale kriterier i forhold til organisering, program, dokumentasjon og arbeidsmetoder.

Indikatorer for Trygge lokalsamfunn

 1. En infrastruktur basert på fellesskap og samarbeid, styrt av en tverrsektoriell gruppe som er ansvarlig for å fremme trygghet i sine lokalsamfunn.
 2. Langsiktige, bærekraftige programmer som omhandler begge kjønn og alle aldre, miljøer og situasjoner.
 3. Programmer som er rettet inn mot høyrisiko grupper og -miljøer og programmer som fremmer tryggheten til utsatte grupper.
 4. Programmer som dokumenterer hyppigheten og årsakene til skader.
 5. Programmer som er kunnskapsbaserte.
 6. Evalueringstiltak for å vurdere egne programmer, prosesser og effektene av forandringer.
 7. Kontinuerlig deltakelse i nasjonalt og internasjonalt nettverk av Trygge lokalsamfunn.

Relevante lenker

4. februar 2011
Sist oppdatert: 17. juli 2017
Powered by CustomPublish AS