Synskontakten kan hjelpe med:
- kartlegge behov
- øke bevisstheten hos bruker om egne ressurser
- råd og veiledning til samarbeidspartnere i kommunen
- henvise til rett fagperson
- tett samarbeid med NAV hjelpemiddelsentralen i Troms og lokale fagpersoner som ergoterapeut, optiker, øyelege, voksenopplæring og andre
- utprøving av enkelte synshjelpemiddel
- hjelp med søknadsprosessen
- opplæring i bruk av hjelpemiddel
- følga opp ved hjemmebesøk
- samarbeid med brukerorganisasjoner

Det er Ragnar Olsen ved Hjelpemiddeltjenesten som er synskontakt i Harstad kommune.

Åpningstid:
Mandag-fredag fra 08.00-15.30

Telefon:
Synskontakt: 77 02 71 82
Avd.leder: 77 02 71 26
Servicetorget: 77 02 60 00

Besøksadresse:
Hjelpemiddeltjenesten Nesseveien 4 (underetasjen)

Ansatte:
IT-konsulent med syn- og datateknisk kompetanse.
Våre ansatte har taushetsplikt.

Tjenestebeskrivelse:
Synskontakt