Det vil være sommeråpen SFO i ukene 28,29,30 og 31 sommeren 2017.

Tilbudet er til alle barn i kommunen på samtlige barneskoler, og kan søkes for barn som er i SFO sin målgruppe. Det forutsettes at det er minimum 10 som ønsker å benytte tilbudet. Dersom det er mange søkere vil det vurderes å åpne Bergseng SFO også.

Benyttelse av tilbudet eller deler av dette forutsetter at barnet avvikler minimum 3 ukers ferie i perioden fra siste skoledag i juni til første skoledag i august.

Søknadsskjema finnes her: SFO - Søknad - Endring - Oppsigelse - Kjøp enkeltdager

 

Spørsmål om tilbudet kan rettes til:

Kanebogen skole, tlf: 77 02 63 20/29 eller epost:

kanebogen.skole@harstad.kommune.no

Merethe.johansen@oppvekst.harstad.komune.no

 

Bergseng skole, tlf: 77 02 78 40/47 eller epost:

bergseng.skole@harstad.kommune.no

Morten.Rekstad@oppvekst.harstad.kommune.no

 

Søknadsfrist er 01.04. 2017