A A A Høy kontrast RSS
Harstad kommune
Logo Trygge lokalsamfunn/Safe Community

Sørvik skole

Skogstur/Fjelltur

Vi tar godværet som meldes på alvor, lar skolesakene ligge hjemme eller på skolen, og går til skogs/fjells tirsdag 5.september. 

31.08.2017

Skogstur/Fjelltur

Vi tar godværet som meldes på alvor, lar skolesakene ligge hjemme eller på skolen, og går til skogs/fjells tirsdag 5.september. 

31.08.2017

Oppstart prosjekt trafikal løsning Sørvik skole

​I går, tirsdag 29.08, startet arbeidet opp med ny trafikal løsning.

30.08.2017

Anmodning trafikk!

Viktig info til alle som bringer og henter barna på skolen. Vi har bilfri skolegård mellom 07.00-17.00

 
22.08.2017

Skolekatalogen 2017-18

Skolekatalogen for 2017-18 kan lastes ned her DOC PDF ODT

22.08.2017

Nasjonal luseuke

Uke 35 er nasjonal luseuke.

22.08.2017

Fellesinformasjon 2017/2018

Fellesinformasjon i forbindelse med skolestart kan lastes ned herfra DOC PDF ODT.

 

18.08.2017

Stortinget har vedtatt nytt regelverk om skolemiljø

Det nye regelverket gjelder fra 1. august 2017. Grunnskoleopplæring er obligatorisk i Norge. Derfor er det viktig at alle elever har et trygt og godt skolemiljø. Skolemiljøet skal fremme helse, trivsel og læring for elevene. Eleven har en individuell rett til et trygt og godt psykososialt og fysisk skolemiljø. For det psykososiale miljøet er det elevens egen opplevelse som er avgjørende.

01.08.2017

Vedrørende Kinodagen torsdag 15. juni.

1.-4. trinn kommer ikke fra byen før etter skoledagens slutt, og de som er avhengig av buss vil derfor ikke rekke 1210-bussen.

14.06.2017
Powered by CustomPublish AS