Det kan søkes om midler til innkjøp og vedlikehold av lekeapparater som for eksempel sandkasser, husker, sklier, vipper, klatrehus osv. til lekeplasser i boligområdene. Det kan også søkes tilskudd til f. eks. sikkerhetsgjerder, bord, benker og belysning. Anlegg som er tilskudds-berettiget som nærmiljøanlegg innenfor spillemiddelordningen er ikke tilskudds berettiget i denne stønadsordningen.   

 

Retningslinjer:

  • Søknadsberettiget er kommunale barnehager og skoler, private barnehager, grendelag, velforeninger og andre som organisasjoner som vil ruste opp lekeplasser i og for lokalmiljøet.
  • Det er en forutsetning for å få tilskudd at lekeplassene er tilgjengelig for alle. For barnehager og skoler gjelder dette utenfor åpningstid.
  • Det må dokumenteres egeninnsats minst som tilsvarer tilskuddsbeløpet.
  • Tildelingen skjer administrativt

 

To søknadsfrister:

  • 31. august.
  • 30. september for rest tildeling.

 

Lenke til søknadsskjema