Pålogging vil bestå av to faktorer: brukernavn og passord, samt tilsendt engangspassord via SMS. Endringen vil gjelde fra 10.01.19 kl.1200.

Alle ansatte må registrere sitt private mobilnummer under Enterprise > Meg selv ,siden dette nummeret benyttes for tilsending av engangskode på SMS. Dette må gjøres fra en PC tilkoblet det kommunale ansattnettet. Send forespørsel til regnskapsenheten@harstad.kommune.no dersom du ønsker bistand, husk å oppgi navn og ønsket mobilnummer.

Endringen medfører at lønnsslipper heretter må leses via Enterprise > Meg selv > Dokumenter.

Ansatte som slutter vil få tilsendt lønnsslipper til sin digitale postkasse.