Skoleteamet i Harstad kommune består av Hege Rigmor Heggen Langnes, Ståle Helø og Wenche L. Roksøy.

Hva gjør vi i Skoleteamet?

Skoleteamet bistår alle grunnskolene i Harstad kommune, og er et tilbud som skal gi hurtig hjelp. Du trenger ikke henvisning for å komme i kontakt med Skoleteamet. Vår oppgave er å hjelpe elever som på en eller annen måte ikke finner seg til rette, og kanskje gruer seg for å gå på skolen. Med Skoleteamet som samarbeidspartner kan vi sammen finne gode løsninger på det som oppleves problematisk. Ofte handler det om å se situasjonen med nye øyne. Å få til en god samtale mellom elev, foresatte og skole er ett av målene til Skoleteamet.

Hva kan du se hos eleven?

Uro i kroppen, kvalme, svimmelhet, atferdsendringer og skolevegring kan være symptom på at eleven ikke har det bra på skolen.

Hva ser vi i Skoleteamet?

Noen elever gruer seg til å gå på skolen. Noen velger bort skolen. Noen opplever mistrivsel og endrer atferd. Noen klager på hodepine, søvnproblemer eller magesmerter. Noen velger dataspill i stedet for å gå på skolen. Noen opplever dårlige forhold til voksne rundt seg.

Samarbeid mellom elev, foreldre og skole

Problemstillinger skoleteamet jobber med er: skolevegring, samarbeidsvansker, sosial angst, problemer skole/hjem og konflikter av ulike slag. Vi møter de ulike parter i sakene og har erfart at nøkkelen er å få til et godt samarbeid mellom elev, hjem og skole.

Søk hjelp tidlig!

Årsaken til problemene kan variere. Det beste du kan gjøre for eleven er å be om hjelp så tidlig som mulig.

Det beste foreldre kan gjøre for sine barn er å søke hjelp tidlig. Skoleteamet skal være den gode samtalepartner som foreslår “nye veier” for å hjelpe dem som gruer seg til å gå på skolen. “

Kontaktinformasjon

Foresatte kan ta direkte kontakt med Skoleteamet uten henvisning. Fagpersoner som jobber med barn og unge kan også ta direkte kontakt med oss.

Hege Rigmor Heggen Langnes
Telefon: 97 999 201
E-post: Hege.Langnes@harstad.kommune.no

Ståle Helø
Telefon: 97 999 202
E-post: Stale.Helo@harstad.kommune.no

Wenche Roksøy
Telefon: 97 999 203
E-post: wenche.roksoy@harstad.kommune.no

Besøksadresse:
PPT for Sør-Troms
Håkons gt.4, 9405 Harstad kommune
Telefon: 97 999 200

Brosjyre

Infofolder_skoleteamet.pdf

Tjenestebeskrivelse for Skoleteamet