Om cookies A A A Høy kontrast RSS YouTube Flickr
AvtaleGiro/eFaktura Meld deg som frivillig Organisasjon Kontaktinfo Nettkart English
Harstad kommune
Logo Trygge lokalsamfunn/Safe Community
Du er her: Hjem

Skoleskyss avvikles fra og med 27. februar - Harstad skole

Statens vegvesen etablerte anleggsområde i Samakrysset i mars 2016. Harstad kommune har fra dette tidspunkt etter dialog med vegvesenet satt inn  ekstra skoleskyss gjennom krysset. Ordningen har omfattet Harstad skoles elever bosatt i Blåbærhaugen og på Sama.

Vegvesenet har gjort en trafikksikkerhetsvurdering av anleggsområdet slik det fremstår i dag og våren 2017 og konkludert med at krysset er trygt å passere gjennom for myke trafikanter/ elever. Når området nå ikke lenger vurderes som farlig å ferdes gjennom, avvikles ordningen med ekstra skoleskyss. Skyssordningen avvikles fra og med 27. februar.

15. februar 2017
Powered by CustomPublish AS