I løpet av sommeren skal rassikringen av fylkesveg 2, ved nedstigningen til Aun. Troms fylkeskommune er veieier her, og Statens vegvesen bygger på vegne av fylkeskommunen. 

Veien over Aunfjellet er rasutsatt, både sommer og vinter, og det er tidligere gjennomført flere omfattende rassikringstiltak på strekningen. Disse tiltakene har bedret situasjonen, men de geologiske vurderingene har vist at det fortsatt er behov for flere tiltak for å fullføre rassikringen.

Nå harr Statens Vegvesen gjort endringer i tidene det er mulig å passere, etter innspill fra befolkningen og kommunen. 

Se vedlagte PDF for tider. 

Veien blir også åpen i partallsuker, etter vanlig arbeidstid fredag