Om cookies A A A Høy kontrast RSS YouTube Flickr
AvtaleGiro/eFaktura Organisasjon Kontaktinfo Nettkart English
Harstad kommune
Logo Trygge lokalsamfunn/Safe Community
Du er her: Hjem»Tjenester»Serviceklage

Serviceklage (klage på tjeneste eller ansatte)

Klagen må ha sammenheng med tjenester som kommunen yter eller skal yte. Problemet kan være at du ikke har fått tjenesten, at du har fått en for dårlig tjeneste eller at du ikke er fornøyd med måten du er behandlet på av en kommunalt ansatt. Kommunen ønsker også tips eller forslag til forbedring av tjenestene. NB! Klage på vedtak skal ikke registreres her.

Klikk deg inn på det elektroniske meldeskjemaet. Her skriver du først inn hva klagen gjelder. Videre kan du skrive inn forbedringsforslag hvis du har slike. Skjemaet kan dessuten benyttes hvis kommunalt utstyr eller eiendom er skadet eller ødelagt. Dersom du ønsker det, kan du få svar på klagen på e-post eller telefon innen 2 uker.

Du kan også skrive ut kommunens klageskjema på papir og sende det per post til Harstad kommune, 9479 HARSTAD eller som vedlegg til e-post: postmottak@harstad.kommune.no. 

For klage som er av personsensitiv art bør Edialog for Harstad kommune benyttes. Her kan du sende opplysninger og dokumenter elektronisk på en sikker måte. Informasjon om Edialog samt lenke for pålogging finner du her:

Du kan lese mer om kommunens klageprosedyre her.

Hvorfor klage?
Harstad kommunes klage-/forbedringsordning skal bidra til at utvikling av kommunens tjenester skjer i samspill med brukerne og innbyggerne.

Gjennom ordningen sikres en systematisk registrering og oppfølging av tilbakemeldinger fra innbyggerne. Forventninger til og erfaringer med kommunens service og tjenester blir synliggjort. Kommunikasjonen mellom innbygger og den kommunalt ansatte bidrar også til å skape tilgjengelighet og nærhet, og dette er en forutsetning når målet er samspill og tillit som virkemiddel for å utvikle og forbedre tjenestene.

Hver måned vil det bli gjennomført en analyse av klagene og forbedringsforslagene pr. enhet. En tilsvarende analyse blir gjennomført for hele kommunen årlig.
Sammenstilt med andre resultater, er ordningen på denne måten vurderingsgrunnlag for prioriteringer og iverksetting av korrigerende tiltak.

Andre tilbakemeldinger
Skjemaet skal ikke brukes til å gi kommentarer i en sak der du selv er part og/eller der du ønsker å klage på et vedtak om tjenester. I slike tilfeller sender du en formell klage til postmottak i Harstad kommune på epost eller via Edialog. Skjemaet skal heller ikke brukes til utspill av politisk karakter.

 

3. februar 2011
Sist oppdatert: 23. november 2016
Powered by CustomPublish AS