Om cookies A A A Høy kontrast RSS YouTube Flickr
AvtaleGiro/eFaktura Meld deg som frivillig Organisasjon Kontaktinfo Nettkart English
Harstad kommune
Logo Trygge lokalsamfunn/Safe Community
Du er her: Hjem/Helse og omsorg/Hjemmetjenester/Rehabilitering utenfor institusjon/Rehabilitering i hjemmet

Rehabilitering i hjemmet

Rehabilitering i hjemmet er en tjeneste iverksatt som del av Prosjekt rehabilitering og mestring i hjemmet. Prosjektet har varighet ut 2018, og er en del av Harstad kommunes helse- og omsorgstilbud. Prosjektet er organisert i HELSEHUSET - Avd. for ReHabilitering.

Hva er rehabilitering i hjemmet?
Er du voksen, bor hjemme og opplever utfordringer med å klare daglig gjøremål? Har du blidt rammet av akutt sykdom eller skade og trenger hjelp å mestre hverdagen slik du gjorde før? Da kan du ha nytte av rehabilitering i hjemmet i en kortere periode.

Rehabilitering i hjemmet er en tverrfaglig tjeneste, gitt av et tverrfaglig team bestående av fysioterapeuter, ergoterapeuter og sykepleier. Hensikten med tjenesten er at du skal mestre hverdagen din best mulig, kunne være sosial og delta i samfunnet på egne premisser. Vi tar utgangspunkt i dine behov, mål og ønsker, og utarbeider en rehabiliteringsplan i tett samarbeid med deg. Vi bistår deg i gjennomføringen av planen. Ved behov, involverer vi også andre aktuelle samarbeidspartnere, og i de tilfeller der du har andre hjemmetjenester, er det en naturlig del av din rehabiliteringsprosess. Treningen foregår i hjemmet og i ditt nærmiljø. Varighet på tjenesten og oppfølgingen fra teamet er individuelt tilpasset den enkeltes behov.

Søke om tjenesten:
Du kan selv søke tjenesten ved å rette egensøknad. Link til søknadsskjema søknad om helse og omsorgstjenester. Du kan også få bistand til å søke fra din fastlege, hjemmetjenesten eller spesialisthelsetjenesten.

Søknad sendes:
Harstad kommune
Postmottak v/ koordinerende enhet
9479 Harstad

Pris for tjenesten:
Rehabilitering er i utgangspunktet en gratis tjeneste, men alle må betale egenandel for behandling gitt av fysioterapeut i rehabiliteringsperioden. Ved oppnådd egenandelstak 2 (1990 kr pr 01/01-2017), vil du automatisk få tilsendt frikort som gjelder inneværende år. Har du betalt for mye, blir det du har krav på tilbakebetalt automatisk fra HELFO.

Åpningstid:
Mandag-fredag fra 08.00-15.30

Telefon:
Avd.leder: 77 02 71 26
Servicetorget Harstad kommune: 77 02 60 00

Besøksadresse:
Heggen Allè 13 – 2.etasje

Ansatte:
Fysioterapeuter, ergoterapeuter og sykepleier Helsepersonell har taushetsplikt.

Tjenestebeskrivelser
Rehabilitering i hjemmet (ikke ferdig laget)
Fysioterapi
Ergoterapi

12. mai 2017
Sist oppdatert: 3. januar 2018
Powered by CustomPublish AS