Regnskapsenheten er en støtteenhet.  Regnskapsenheten har ansvar for kommunens innbetalinger, utbetalinger, fakturering (utgående), purringer, fakturabehandling (inngående), refusjoner – sykelønn m.v., moms og momskompensasjon, pensjon, innlån, utlån, brukeradministrasjon for Visma-programmer (Enterprise), Avstemming/kontroll, rapportering sentrale myndigheter, regnskapsavslutning, støtte/veiledning enhetene, diverse saksbehandling.

Enhetsleder/regnskapsleder: Rita Kristensen
Stedfortreder: Gry Anita Johansen
Telefon: 77 02 60 00

 

Saksbehandlere Linjenr./ telefon Stilling Funksjon E-post  
Aspaker, Monica 6046 Konsulent Lønn monica.aspaker@harstad.kommune.no  
Bjørnå, Heidi 6041 Konsulent Sykelønn, regnskap heidi.bjorna@harstad.kommune.no  
Ditlefsen, Sylviann 6045 Fagleder lønn Fagleder lønn, brukeradministrasjon sylviann.ditlefsen@harstad.kommune.no  
Einarsen, Birgit 6038 Konsulent Betalinger, inngående faktura birgit.einarsen@harstad.kommune.no  
Nymoen, Annett 46882095 Rådgiver Lønn annett.nymoen@harstad.kommune.no  
Jakobsen, Sigrid 6044 Rådgiver Moms, momskomp pensjon sigrid.jakobsen@harstad.kommune.no  
Jenssen, Unni 6069 Konsulent Utgående faktura unni.jenssen@harstad.kommune.no  
Johansen, Gry Anita 6034 Rådgiver Regnskap gry.johansen@harstad.kommune.no  
Kristensen, Rita 6031/ 95747435 Regnskapsleder Enhetsleder rita.kristensen@harstad.kommune.no  
Larsen, Astrid Petra   Konsulent Post, faktura, m.v. astrid.larsen@harstad.kommune.no  
Luther, Lotte Adele 6043 Konsulent Sykelønn, faktura lotte.luther@harstad.kommune.no  
Nilssen, Kirsti Annie 6036 Konsulent Inngående faktura, utgående faktura kirsti.nilssen@harstad.kommune.no  
Olsen, Kristin Skrindo 6385 Konsulent Sykelønn, inngående faktura, utgående faktura Kristin.Skrindo.Olsen@harstad.kommune.no  
Pettersen, Heidi Karin 6049 Konsulent Inngående faktura, innbetalinger, utbetalinger heidi.karin.pettersen@harstad.kommune.no  
Stenhaug, Siv Sandaker 6032 Konsulent Utgående faktura, inngående faktura siv.stenhaug@harstad.kommune.no  
 

 


Nettadresse:
www.harstad.kommune.no

Faktura - inngående:
Send EHF til 9908:972417971

Postadresse:
Postmottak, 9479 HARSTAD

Post vedr. inn-/utbetalinger:
regnskapsenheten@harstad.kommune.no

Besøksadresse:
Rådhus 1 B, 3. etg.