Om cookies A A A Høy kontrast RSS YouTube Flickr
AvtaleGiro/eFaktura Meld deg som frivillig Organisasjon Kontaktinfo Nettkart English
Harstad kommune
Logo Trygge lokalsamfunn/Safe Community
Du er her: Hjem/Helse og omsorg/Helsetjenester/Serverings-, salgs- og skjenkebevillinger/Regler for salgs- og skjenkesteder

Bevillingssaker

Helsehuset administrerer lovverket knyttet til serverings-, salgs- og skjenkebevillinger. Bevillingssaker behandles etter serveringsloven (Lov av 13.6.1997 nr. 55) og alkoholloven (Lov av 2.6.1989 nr. 27 med senere endringer) samt Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2016 - 2020. Formannskapet avgjør søknader om fast salgs- eller skjenkebevilling samt skjenking på arrangementer på mer enn 3 dager. Formannskapet avgjør også søknad om utvidet skjenketid fra bransjen.

Prøvetaking

”Etablererprøven”, ”Kunnskapsprøven om alkoholloven – salg” og ”Kunnskapsprøven om alkoholloven – skjenking” kan avlegges i Harstad kommune på Servicetorget. Gebyret er 300 kr.

Lærebok om Etablererprøven kan bestilles fra: VINN

Servicetorget er lokalisert i rådhusets ekspedisjon med inngang fra gateplan fra Asbjørn Selsbanes gata 9 i Harstad sentrum.

Ansvarlig Vertskap

Styrer, stedfortreder og alle fast ansatte som er direkte involvert i salg eller skjenking av alkohol ha gjennomgått kurset ”Ansvarlig vertskap” el.

Ved nye salgs- og skjenkebevillinger skal kurset ”Ansvarlig vertskap” være gjennomgått senest et halvt år etter at bevillingen er gitt. Samme tidsfrist gjelder ved utskifting av personale.

Juridisk rådgivning

Veiledning om bevillingsspørsmål kan fås ved henvendelse til: ann.silje.rolness@harstad.kommune.no


Postadresse:
Helsehuset
Harstad kommune
Postmottak
9479 HARSTAD

Besøksadresse:
Havnegata 4, 4.etg.

Søknadsskjema

Søknadsskjemaene ligger på disse linkene:

Alkoholgebyret for omsetning av alkohol innberettes til kommunen.

Tilleggsinformasjon

8. februar 2011
Sist oppdatert: 19. oktober 2017
Powered by CustomPublish AS