Rådmannen er kommunes øverste administrative leder. I rådmannsfunksjonen inngår to kommunalsjefer.

For nærmere informasjon kontakt:

Rådmann Hugo Thode Hansen
Telefon: 977 89 673
E-post: hugo.thode.hansen@harstad.kommune.no

Kommunalsjef Henry Andersen
Telefon: 77 02 60 18
E-post: henry.andersen@harstad.kommune.no

Kommunalsjef Rita Johnsen
Telefon: 77 02 60 20
E-post: rita.johnsen@harstad.kommune.no

Kommuneadvokaten

Kommuneadvokaten er underlagt rådmannen.
For nærmere informasjon kontakt:
Kommuneadvokat Frode Karlsen
Telefon: 77 02 60 17
E-post: frode.karlsen@harstad.kommune.no

Økonomitjenesten

Økonomitjenesten er underlagt rådmannen.
For nærmere informasjon kontakt:
Økonomisjef John G. Rørnes
Telefon: 77 02 60 26 / 913 15 348
E-post: john.rornes@harstad.kommune.no

Kommunikasjon

Kommunikasjonssjefen  er underlagt rådmannen.
For nærmere informasjon kontakt:
Kommunikasjonssjef Øivind Arvola
Telefon: 952 29 452
E-post: oivind.arvola@harstad.kommune.no