Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Politikk gammel

Er du interessert i politiske saker, prosesser og vedtak i Harstad kommune, finner du det du trenger på disse sidene. Her finner du blant annet informasjon om Harstad kommunes ulike politiske organ, en beskrivelse av de ulike politiske prosessene, tips til hvordan du kan være med å påvirke beslutningene som tas samt informasjon om de folkevalgte.

Politikere i formannskapssalen

Lokaldemokratiet gir innbyggerne anledning til selv å velge sine lokale og regionale ledere og dermed ha mer direkte innflytelse på lokal samfunnsutvikling og utforming av de offentlige tjenestene.

Kommunene og fylkeskommunene har en langvarig tradisjon bak seg som lokaldemokratiske organer. Men de står også i en konfliktfylt og omstridt rolle. Det stilles forventninger til dem både som demokratisk organ, serviceorgan og som iverksetter av statlig vedtatt politikk. Samtidig skal de ha en selvstendig rolle med plass for lokal politisk deltakelse.