Om cookies A A A Høy kontrast RSS YouTube Flickr
AvtaleGiro/eFaktura Meld deg som frivillig Organisasjon Kontaktinfo Nettkart English
Harstad kommune
Logo Trygge lokalsamfunn/Safe Community
Du er her: Hjem/Barn og unge/PMTO

PMTO

PMTO har som mål å gjenopprette eller bygge et positivt og utviklingsstøttende forhold mellom barn og foreldre, og bryte negative samspillsmønstre.

I tillegg skal tilknytningen mellom foreldre og barn bli bedre, selvtilliten til barnet bygges opp, og barna lærer å ta ansvar for egne valg og handlinger.

PMTO er ressurs og løsningsorientert og bygger på kunnskap om:

  • Hva forårsaker barns antisosiale atferd?
  • Hva kan gjøres for å hjelpe familier til å endre denne typen problematferd?

Positive foreldreferdigheter bedrer betingelsene for vekst og utvikling hos barn med atferdsvansker. Målet med treningen er å endre fastlåste og negative samspillmønstre i familien, og erstatte disse med nye mønstre som fremmer samarbeid og positiv utvikling.

Foreldrene er PMTO-terapeutens viktigste samarbeidspartnere for å forhindre videreutvikling av barnets vansker. Treningen hjelper foreldrene til å møte barnet på nye måter med noen enkle og tydelig definerte foreldreferdigheter. Gjennom praktiske øvelser og trening lærer foreldrene:

  • å være oppmuntrende når barnet øver inn nye ferdigheter og følger framsatte forventinger og krav
  • å gjenvinne selvkontroll
  • konsekvent oppførsel i forhold til normer og regler i familien
  • å følge opp med milde negative konsekvenser når barnet ikke følger framsatte forventninger eller regler
  • å tilrettelegge og å følge opp aktiviteter i og utenfor hjemmet

Studier viser at behandlingen og opplæringen gir betydelig reduksjon av barnets atferds­vansker både hjemme og på skolen.

Powered by CustomPublish AS