Marianne Bremnes

Harstad – i takt med framtida

Velkommen til Harstad kommunes hjemmesider!

Harstad er en flott by og kommune som vi alle er stolte av. Det er en god kommune å bo og vokse opp i.

Vi som bor her er glade i byen vår, derfor ønsker vi oss flere innbyggere å dele byen vår med. Dette mener vi å kunne løse ved å legge forholdene godt til rette for opprettelse av nye arbeidsplasser, skape god trivsel og sikre et godt bomiljø.

Vi har flott natur rundt oss med både fjell og sjø, og selv er jeg fascinert av lyset.

Det er ingenting som slår lyset over fjellene på Grytøya når sola er i ferd med å finne tilbake til Vågsfjordens perle i midten av januar!

Men vi trenger likevel noe mer for å bo og leve her. Derfor jobber vi som er politikere med å stadig sørge for at kommunen er i utvikling. Vi er ikke alltid enige, og det er dette som gjøre arbeid gjennom demokratiet spennende. Vi må ta og gi, og til slutt skal vi finne løsninger som er til beste for befolkningen.

Kjært barn har mange navn- og Harstad er oljebyen og kulturbyen, for å nevne noen.

Kulturlivet er rikt, vi har mange ildsjeler som gjør en fenomenal innsats, og vi er også den byen i nord med flest kulturarbeidsplasser pr innbygger. Festspillene i Nord Norge og Forsvarets Musikkorps Nord Norge er påler i det nordnorske kulturlivet, og vi er glade og stolte over at de er fast etablerte i vår by.

Oljebyen Harstad jobber også stadig for å utvikle seg. Her jobbes iherdig for å få driftsorganisasjonen for gassfeltet LUVA etablert i Harstad, og flere andre prosjekter er også under arbeid samtidig.

Den flotteste måten å komme til Harstad på er å ”nærme deg den langsomt i fra sjøen ” (sitat Ola Bremnes), men uansett hvordan du kommer hit;

Du er hjertelig velkommen!

Vi som bor her skal ta godt i mot deg!

Med hilsen
Marianne Bremnes
ordfører

Kontakt

Telefon: 77 02 60 10
E-post: marianne.bremnes@harstad.kommune.no