Tilpasset opplæring
All undervisning skal være tilpasset den enkelte elev sine evner og forutsetninger. Prinsippet om tilpasset opplæring gjelder alle elevene, også elever som trenger ekstra utfordringer. Skolen skal aktivt ta hensyn til variasjoner blant elevene gjennom læringsmiljø, metodebruk og pedagogikk.