Enheten ledes av Baard Haugen, og består av:

  • Øyriket, ledet av Oddbjørn Arnesen
  • Bergsodden sykehjem, somatikk, ledet av Elin S Vang
  • Bergsodden sykehjem, demens, ledet av Lene Hansen
  • Bergseng bosenter, ledet av Inger Reppen
  • Olavsgården bosenter, ledet av Ellen Johnsen
  • Slottet sykehjem, ledet av Britt E Johansen
  • Stangnes sykehjem, ledet av Mette Jakobsen
  • Kveldssol sykehjem, ledet av Elise Windstad

Les mer om enheten.