Kontaktinfo

Besøksadresse: Gunnarn 23, 9409 Harstad.
Postadresse: Postmottak, 9479 Harstad

Telefon:
77 02 64 80
974 77 870 (styrer)

E-post:
anne-lise.abrahamsen@harstad.kommune.no
stangneslia.barnehage@harstad.kommune.no

 

Barnehagens særpreg

Barnehagen består av to avdelinger, Hestvika og Brurvika og har til sammen 9 barn  mellom 1-3 år og 17 barn mellom 3-6 år. Det er tre ansatte pr avdeling, en pedagog og to fagarbeidere/assistenter.

 

Satsingsområde

Vi ønsker å gi barna gode opplevelser og erfaringer som skaper god læring. Legger vekt på sosial kompetanse, barns medvirkning, samt språklig bevisstgjøring. Avdelingene ligger i flotte omgivelser midt på Stangnes. Vi har fjæra og sjøen rett ved barnehagen, i tillegg har vi flotte områder med skog, knauser og gressletter. Barnehagen har også sin egen bålplass utenfor gjerdet. På samtlige avdelinger jobber vi kontinuerlig med vår flotte visjon: Gangsåstoppen barnehage - alltid noe å glede seg til.

Vi ønsker å gi ”det lille ekstra”.

Åpningstid

07.30-16.45

Antall plasser/alder

9 barn 1-3 år og 17 barn 3-6 år.  

Enhet

Gangsåstoppen barnehager