Kontaktinfo

Besøksadresse: Marcus Pedersensvei 23, 9406 Harstad
Postadresse: Postmottak, 9479 Harstad
Telefon:
Avd. Smia: 905 64 957
Avd. Grotta: 905 34 058
Avdelingsleder: 922 93 281
Enhetsleder: 957 08 404

E-post:
rebekka.eilertsen@harstad.kommune.no
Gunn.Jacobsen@harstad.kommune.no
hilde.olsen@harstad.kommune.no

Barnehagens særpreg

Barnehagen er tilrettelagt for barn med astma og allergi. Barn som går i barnehagen kan ikke ha husdyr hjemme. Foreldre, personal og andre som besøker barnehagen kan ikke ha på seg parfyme, eller annet med sterk lukt.

Satsingsområde

Sosial kompetanse og bevegelse. Barnet i fokus.

Åpningstid

07.15-16.30

Antall plasser/alder

27 plasser fordelt på to avdelinger.
0 – 6 år

Enhet

Heggen barnehager