Om cookies A A A Høy kontrast RSS YouTube Flickr
AvtaleGiro/eFaktura Meld deg som frivillig Organisasjon Kontaktinfo Nettkart English
Harstad kommune
Logo Trygge lokalsamfunn/Safe Community
Du er her: Hjem/Barn og unge/PMTO/Om oss/Om PMTO modellen

PMTO - Parent Management Training-Oregonmodellen

Tidlig innsats for barn i risiko (TIBIR) er et helhetlig program for forebygging og avhjelping av atferdsproblemer hos barn.

Illustrasjon krangel

Målgruppen for kommuneprogrammets intervensjoner (se under) er barn i alderen 3 – 12 år og deres foreldre. Programmet består av seks ulike intervensjonsmoduler som til sammen representerer en helhetlig innsats for å forebygge og avhjelpe forløpere til eller allerede utviklede atferdsvansker hos barn, samt styrke deres sosiale kompetanse. Man skal kunne gi barn og foreldre rett tilbud og omfang, samt gi ansatte og ledere som arbeider og har ansvar for barn en felles forståelse av hvordan atferdsproblemer oppstår og kan avhjelpes.

Alle intervensjonene som inngår i TIBIR gjennomgår forskningsmessige evalueringer for å sikre at tiltakene gir så effektiv hjelp som mulig til barn og familier i målgruppen. Atferdssenteret, underlagt Universitetet i Oslo, har ansvaret for forskningen.

TIBIR består av følgende intervensjoner:

 • PMTO-terapi
  Behandlende foreldreveiledning for familier med barn som har utviklet atferdsvansker
 • Foreldrerådgivning
  Forebyggende foreldreveiledning for familier som strever i hverdagen
 • Konsultasjon
  Forebyggende veiledning til ansatte i barnehager og skoler som jobber direkte med barn
 • Foreldregrupper
  Forebyggende foreldreveiledning i grupper, for familier med barn med begynnende atferdsproblemer
 • Kartlegging
  Kurs som hjelper fagpersonale å tilpasse tiltak til barn og familier ut fra individuell vurdering
 • Sosial ferdighetstrening
  Direkte intervensjon til barn som har begynnende eller utviklede atferdsvansker

PALS er knyttet opp mot intervensjonene i TIBIR. I Harstad har vi følgende intervensjoner:

 • PMTO-terapi
 • Foreldrerådgivning
 • Sosial ferdighetstrening
 • Kartlegging
 • Foreldregrupper
 • Konsultasjon (høst 2012)

For mer informasjon om de enkelte intervensjonene i Harstad, se undertema.

Mer informasjon om TIBIR på pmto.no

3. februar 2011
Sist oppdatert: 3. mars 2014
Powered by CustomPublish AS