Kontinuerlig arbeid

Utviklingen av våre nettsider er et kontinuerlig arbeid. Vi jobber hele tiden med videreutvikling av løsningen vår, både når det gjelder innhold, tjenester og funksjonalitet. I tillegg til dette jobbes det også aktivt med brukerorientert design, som handler om hvor enkelt det er for deg som besøkende på våre nettsider å finne det du trenger, eller få utført det du skal.

Tilgjengelig for alle

Vi i Harstad kommune jobber hele tiden for at nettisdene våre skal være tilgjengelig for alle. Det er ikke alle som tenker over at også blinde og svaksynte benytter internett. For at disse (og andre målgrupper) skal kunne gjøre seg nytt av offentlig informasjon og tjenester er vi som kommune nødt til å ta spesielt hensyn til disse målgruppene slik at de ikke diskrimineres.

Fremme lokaldemokrati

Vi ønsker at nettsidene våre skal være med på å fremme lokaldemokratiet i Harstad kommune. Dette håper vi å oppnå gjennom flere tiltak:

  • Tilgjengelig informasjon, presentert på en tilgjengelig måte
  • Mulighet for at du kan si din mening om en sak, og at du kan få innblikk i andres meninger.
  • Lyd fra kommunestyremøtene slik at du kan følge de ulike sakene, og høre det direkte fra politikerne selv (denne tjenesten leveres i samarbeid med Radio Harstad)
  • En åpen forvaltning, dvs. at vi som kommune legger mest mulig informasjon ut på nettsidene våre slik at du kan få mest mulig innsyn i hva som skjer. Dette gjøres selvsagt ikke på bekostning av personvernet til den enkelte.

Vi ønsker tilbakemeldinger

Vi ønsker innspill fra publikum når det gjelder nye saker, samt at hvis dere har kommentarer, innspill eller spørsmål til det innholdet som eksisterer idag ønsker vi at dere sier ifra. Tilbakemeldinger kan gis på e-post: postmottak@harstad.kommune.no.