Kontaktinfo

Besøksadresse: Høgholtet 37, 9414 Harstad
Postadresse: Postmottak, 9479 Harstad

Telefon:

Kontor avdelingsleder: 77 02 69 80

Avdelingsleder mobil: 469 43 337 Lisbeth Christiansen

Kontor enhetsleder: 77 02 69 81

Enhetsleder mobil: 911 41 989 Ellen Beate Vik

Haren: 908 83 417

Gaupa: 908 82 678

Elgen: 908 84 362

Pinnsvinet: 908 82 376

E-post:
Lisbeth.christiansen@harstad.kommune.no
ellen.vik@harstad.kommune.no

Barnehagens særpreg

 

Høgholtet barnehage åpnet desember 2005 som den første basebarnehagen i Harstad. Vi består av to baser, Turkis og Lime base med to grupper hver. Pinnsvinet og Haren for 0-3 år og Gaupa og Elgen for barn 3-6 år.

Barnehagen ligger skjermet i skogen med Medkila skole som nærmeste nabo og har bla Krafthallen og fjæra i gangavstand.

Satsningsområder: Natur og uteliv, omsorg – lek og læring, språk og sosial kompetanse. Barnehagens visjon er : Verdifull bagasje på livets reise.

Åpningstid

07.15-16.30

Antall plasser/alder

67 plasser

Enhet

Sørhusan barnehager