Barnehagens særpreg

Gullhaugen barnehage ligger i gangavstand fra Harstad sentrum, og har kort vei til Folkeparken med sine mange fine turområder.

Gullhaugen barnehage er en flerkulturell barnehage.

Satsingsområde

Språklig bevisstgjøring. Mangfold i barnehagen, sosial kompetanse.

Åpningstid

07.15-16.30

Antall plasser/alder

Gullhaugen er en barnehage med plass til 60 barn i alderen 1-6 år. 36 barn fordelt på to grupper for barn i alderen 3-6 år og to grupper med 12 barn i alderen 1-3.

Enhet

Heggen barnehager