Kontaktinfo

Besøksadresse: Gausvik, 9430 Gausvik
Postadresse: Postmottak, 9479 Harstad

Telefon:

Avdelingsleder: 472 81 370 Hilde Ursin

Enhetsleder: 911 41 989 Ellen Beate Vik

Avdeling: 77 02 79 55 / 954 71 690

E-post:
Hilde.ursin@harstad.kommune.no
ellen.vik@harstad.kommune.no

Barnehagens særpreg

En avdelings bygdebarnehage som er en del av Sørhusan barnehage. Flyttet inn i nye lokaler høsten 2008, tilknyttet gamle Gausvik skole. Grunnbemanningen er 3 ansatte.

Barnehagen har fjæra som nærmeste nabo og skogen forholdsvis nært. Gode muligheter for forskjellige uteaktiviteter og tilgang til gymsal. Vi er ofte på tur i nærområdet. Vårt satsningsområde er sosial kompetanse, realfag, lek og språklig bevisstgjøring med begrepsundervisning som metode.

Visjon: Trygghet, trivsel og positiv utvikling for både små og store.

Åpningstid

07.15-16.30

Antall plasser/alder

18 plasser 0 – 6 år

Enhet

Sørhusan barnehager