Kontaktinfo

Besøksadresse: 9420 Lundenes.
Postadresse: Postmottak, 9479 Harstad

Telefon: 77 02 79 40

E-post: martin.berg@harstad.kommune.no

Barnehagens særpreg

Felles administrasjon med skolen. Nært samarbeid med skolens småtrinn og SFO.

Satsingsområde

Trygghet, trivsel og positiv utvikling.

Åpningstid

07.15-16.15

Antall plasser/alder

18 plasser
0 - 6 år

Enhet

Grytøy oppvekstsenter