Kontaktinfo

Besøksadresse: Fauskevåg, 9419 Sørvik
Postadresse: Postmottak, 9479 Harstad

Telefon:

Telefon Avdelingsleder: 941 51 311 Merethe Iren Olsen

Telefon Enhetsleder: 911 41 989 Ellen Beate Vik

Telefon avdelinger: 910 06 504 / 910 07 878

E-post:
Merethe.olsen@harstad.kommune.no  
ellen.vik@harstad.kommune.no

Barnehagens særpreg

Bygdebarnehagen består av to avdelinger, Lille Fauskevåg for barn fra 0 – 3 år og Store Fauskevåg for barn fra 3 – 6 år. Barnehagen er en del av Sørhusan barnehage og har lokaler i gamle Fauskevåg skole.

Barnehagen åpnet høsten 2008 som en avdelings barnehage. Høsten 2012 åpnet en avdeling til. Totalt har vi 36 plasser, og ved lokale behov gjøres disse plassene om slik at vi får plass til lokale søkere/barn.

Barnehagen har fjæra og skogholt som nærmeste nabo, og har gode muligheter for forskjellig uteaktivitet både om sommer og vinter. Vi har gymsal.

Grunnbemanningen er tre ansatte pr. avdeling, en pedagog og to assistenter/fagarbeidere.

Barnehagen har sosial kompetanse, realfag, lek og språklig bevisstgjøring med begrepsundervisning som metode som satsningsområde.

Visjon: Trygghet, trivsel og positiv utvikling for både små og store.

Åpningstid

07.30-16.30

Antall plasser/alder

27 plasser 
9 for barn 0 - 3 år
18 for barn 3 - 6 år

Enhet

Sørhusan barnehager