Byggeklossen barnehage

Beskrivelse

Byggeklossen barnehage har plass til 134 barn i alderen 0-6 år fordelt på 4 soner etter barnas alder. Hver sone er inndelt i baser/grupper. Blå sone har 3 grupper 0-3 år (Bøtta, Spaden og Sandkassen), rød sone har 3 grupper 2-3 år (Puslespillet, Togbanen og Gyngehesten), grønn sone har 2 grupper for 4-åringer (Hompedessa og Rokkeringen) mens oransje sone har to grupper for 5-åringene. Hver base/gruppe har sitt faste personale, og det samarbeides tett på tvers av basene.

Byggeklossen barnehage har universell utforming, dvs at barnehagen er tilrettelagt for mennesker med alle typer funksjonhemming.

De ansatte i barnehagen er dedikerte til jobben sin og opptatte av å delta i utviklingen av det best mulige pedagogiske arbeidet med barna i barnehagen.

I Byggeklossen barnehage har barna et vell av muligheter for lek og læring. Barnehagen har 5 aktivitetsrom som er innredet i tråd med Rammeplanens intensjoner om barnehagens funksjon som læringsarena: matematikk/konstruksjonsrom, kreativt verksted, motorikkrom, bibliotek/språkverksted, og vannlekrom.

Byggeklossen barnehage har et uteområde som gir mulighet for mange ulike typer lek og gir barna fysiske utfordringer, uansett alder. ”Gammelhuset”, våningshuset til gården som lå på området tidligere er delvis pusset opp og brukes av barnehagen som en del av uterommet: til samlingsstunder, spise frokost eller lunsj, søke ly i «ruskevær» osv.

Barnehagen ligger flott til med nærhet til store friområder.

Kontaktinfo

Besøksadresse: Gangsåsveien 8, 9408 Harstad
Postadresse: Postmottak, 9479 Harstad

Telefon: 77 02 66 80/90

E-post:
anne-lise.abrahamsen@harstad.kommune.no

Barnehagens særpreg

5 aktivitetsrom som er innredet i tråd med Rammeplanens intensjoner om barnehagens funksjon som læringsarena. Universell utforming.

Satsingsområde

Barnehagen deltar i nasjonal satsning «Tett på realfag» i perioden 2015-17. Vi fokuserer særlig på fagområdene Språk, tekst og kommunikasjon, Natur, miljø og teknologi og Antall, rom og form i Rammeplanen i denne forbindelse.

Åpningstid

07.15 - 16.30

Antall plasser/alder

134 plasser
0 - 6 år

Enhet

Gangsåstoppen barnehager