Kontaktinfo

Besøksadresse: Jetthågen 1, 9415 Harstad
Postadresse: Postmottak, 9479 Harstad

Telefon:

Kontor Avdelingsleder: 77 02 79 10

Avdelingsleder mobil: 941 51 311 Merethe Iren Olsen

Enhetsleder mobil: 911 41 989 Ellen Beate Vik

Veps: 907 07 764

Maur: 970 52 833

E-post:
merethe.olsen@harstad.kommune.no
ellen.vik@harstad.kommune.no

 

 

Barnehagens særpreg

Breivika barnehage ligger fint til i flotte omgivelser nært skogen og fjæra. Barnehagen har også en stor og flott utelekeplass med muligheter for allsidig lek. Breivika barnehage skal skape gode erfaringer og mestringsopplevelser i hverdagen gjennom lek, læring og danning. Barnehagen har fokus på språklig bevisstgjøring. Vi bruker språket aktivt i hverdagen for å danne gode relasjoner, utvikle sin språkforståelse og språkkompetanse.

Åpningstid

07.15 - 16.30

Antall plasser/alder

31 plasser
0 – 6 år

Enhet

Sørhusan barnehager