Kontaktinfo

Besøksadresse: Dalsletta 5, 9407 Harstad
Postadresse: Postmottak, 9479 Harstad
Telefon:
77026990 - kontor
77026992 – base Spurv
77026993 – base Hauk
77026994 – base Titting
77026995 – base Ørn
412 47 079 – avdelingsleder
957 08 404 – enhetsleder

E-post:
Rebekka.eilertsen@harstad.kommune.no
hilde.olsen@harstad.kommune.no

Barnehagens særpreg

Skog og mark rett ved barnehagen, brukes flittig til turer og lek.

Satsingsområde

Lek, uteliv og sosial kompetanse. Visjon: Felles opplevelser.

Åpningstid

07.15-16.30

Antall plasser/alder

67 plasser.
- 39 plasser for barn i alderen 3 – 6 år.
- 28 plasser for barn i alderen 0 – 3 år.

Det er 4 baser i barnehagen. 2 baser for barn fra 3 – 6 år, og to baser for barna som er under 3 år.

Enhet

Heggen barnehager