Mellomlederne (80 stk grp 2) deltar sammen med enhetslederne (39 stk grp 1) på et omfattende lederutviklingsprogram som startet opp med første gruppe 13 oktober 2010 og med planlagt varighet over 18 måneder. Tema denne dagen var Den sjuende veiviser: Den som berøres skal høres. Rådmannen lyttet interessert til gruppe 3 sin presentasjon av hjemmeleksen. Senere på dagen hadde Rudi Kirkhaug, førsteamanuensis Uit, arbeidsgivers styringsrett som tema med fokus på bla lederens handlingsrom. På samlingens første dag, hadde Kari Anne Hoff fra KS-konsulentene, fokus på det læringsdrevne perspektiv i "Stolt og unik" (KS sin arbeidsgiverstrategi fram mot 2020), der hun blant annet pekte på dokumentasjon og kommunikasjon som viktige faktorer i lederskap.

Programmet har også deltakelse fra Dyrøyseminaret se http://www.dyroyseminaret.no/wpt/

Professor Tom Tiller er faglig ansvarlig for lederutviklingsprogrammet som har to hovedperspektiver: Den kloke leder har fokus på verdsettende lederhandlinger. Klokt lederskap utvikles i læringens frontlinje.

Rådmannen møter avdelingsledere
5. samling for mellomlederne i Harstad kommune

Rådmann Hugo Thode Hansen
Rådmann Hugo Thode Hansen

Tom Tiller
Professor Tom Tiller, faglig ansvarlig for lederutviklingsprogrammet