I år gjennomførte vi nærmiljøuka i uke 22. Denne uka har snart blitt en tradisjon ved skolen. Vi bryter opp den ordinære skoleuka med ulike opplegg tilknyttet vårt nærmiljø og med utgangspunkt i kompetansemål. Vi jobber fortsatt med å utbedre opplegget og ser at erfaringer fra tidligere år, gjør oppleggene bedre for hvert år som går. Vi ønsker blant annet å takke Skipsverftsmuseumet, Trondenes Historiskesenter og Visit Harstad for hjelpen med å gjøre uka enda mer spennende. På bildet ser du håndarbeid av jentene på 2.trinn. Andre trinn hadde om barn i gamle dager og på skolen gikk jenter og gutter i separate klasser. På bildet ser du også lærerinnene Solsvik og Mørtsel.  På 4.trinn har de gjenskapt glassmalerier som de så blant annet i Harstad kirke. Dette trinnet hadde om kunst og kultur i nærmiljøet. På bildet ser du også bilder fra Adolfskanonen. På 6.trinn hadde de om andre verdenskrig, hvor de blant annet besøkte THS og fikk kjøre veteranbuss opp til Adolfkanonen. Historien om Harstad by står sentralt på 5.trinn som blant annet hadde byvandring sammen med Frode Bygdnes. Takk til alle som har bidratt ti å gi oss en spennende og annerledes uke.