Om cookies A A A Høy kontrast RSS YouTube Flickr
Meld deg som frivillig AvtaleGiro/eFaktura Organisasjon Kontaktinfo Nettkart English
Harstad kommune
Logo Trygge lokalsamfunn/Safe Community
Du er her: Hjem»Næring

Næring

Harstad kommune ønsker å lykkes i næringsutvikling både gjennom at næringslivet selv oppnår gode resultater og at kommunens tilrettelegging er optimal.

Kommunen har defor ansatt egen næringsrådgiver som skal gi ordfører og rådmann innspill i næringspolitiske saker samt være bindeleddet mellom kommunen og næringslivet. Den nylig vedtatte næringsplanen for Harstad kommune 2009 - 2013 trekker opp rettningen de nærmeste fire årene. Planen har blitt til i et samspill mellom næringslivet og kommunen og inneholder en rekke konkrete prosjekter og tiltak.

Gjennom sitt næringsfond vil også kommunen støtte opp om prosjekter både for ny virksomhet samt eksisternede virksomheter.

Kommunen ønsker å være en medspiller for næringslivet og mye av tiden til næringsrådgiveren brukes derfor også mye ute blant næringslivet. På denne måten kan saker som det arbeides med i bedriftene og som har behov for kommunal medvirkning diskuteres på et tidlig tidspunkt og lette arbeidet i den videre saksgangen.

Velkommen til å ta kontakt og samarbeid.

Vedtak om utvidet skjenketid i forbindelse med Bakgårdsfestivalen

Etter søknad fra utelivsbransjen i Harstad har Formannskapet vedtatt utvidet skjenketid torsdag 17.08.2017 i forbindelse med Bakgårdsfestivalen:
14.08.2017

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGARBEID - Gnr./bnr. 54/493, Stangnes, Harstad kommune

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av reguleringsarbeid for gnr./bnr. 54/493 på Stangnes i Harstad kommune.

21.03.2017

Informasjonsmøte Rødskjær havn - områderegulering

Harstad kommune og Harstad Havn KF inviterer til informasjonsmøte om planlagt regulering for Rødskjær havn.

06.03.2017

Invitasjon til dialogmøte med næringsliv i sentrum

Harstad kommune og Harstadregionens næringsforening inviterer næringsdrivende med virksomhet i Harstad sentrum til dialogmøte.

31.05.2016
Næringsrapport skatt til infoskjerm

Nytt fra Skatteetaten i år:

Næringsrapport skatt

Anbefalt rapporteringsform for bedrifter med enkle skattemessige forhold. Se skatteetaten.no/testdegselv

20.05.2016

Høring om bredbånd

Høring vedrørende søknad om tilskudd til utbygging av bredbånd i Harstad kommune.

31.03.2016

Kunngjøring offentlig ettersyn:

Reguleringsplan for Blomjoten masseuttak

Planutvalget vedtok i møte 24.02.2016, sak 16/17 å legge forslag til reguleringsplan for Blomjoten masseuttak ut til offentlig ettersyn, jfr. plan- og bygningslovens § 12-10.

18.03.2016

KUNNGJØRING PLANVEDTAK:

KYSTPLAN FOR SØR- OG MIDT-TROMS FOR HARSTAD KOMMUNE

I medhold av plan- og bygningslovens § 11-15 kunngjøres det herved at Harstad kommunestyre i møte 04.02.16 i sak 16/17 har vedtatt følgende kommunedelplan:
Kystplan for Midt- og Sør-Troms for Harstad kommune, planident 1903684.

16.03.2016
Powered by CustomPublish AS