Om cookies A A A Høy kontrast RSS YouTube Flickr
AvtaleGiro/eFaktura Organisasjon Kontaktinfo Nettkart English
Harstad kommune
Logo Trygge lokalsamfunn/Safe Community
Du er her: Hjem»Næring

Næring

Harstad kommune ønsker å lykkes i næringsutvikling både gjennom at næringslivet selv oppnår gode resultater og at kommunens tilrettelegging er optimal.

Kommunen har defor ansatt egen næringsrådgiver som skal gi ordfører og rådmann innspill i næringspolitiske saker samt være bindeleddet mellom kommunen og næringslivet. Den nylig vedtatte næringsplanen for Harstad kommune 2009 - 2013 trekker opp rettningen de nærmeste fire årene. Planen har blitt til i et samspill mellom næringslivet og kommunen og inneholder en rekke konkrete prosjekter og tiltak.

Gjennom sitt næringsfond vil også kommunen støtte opp om prosjekter både for ny virksomhet samt eksisternede virksomheter.

Kommunen ønsker å være en medspiller for næringslivet og mye av tiden til næringsrådgiveren brukes derfor også mye ute blant næringslivet. På denne måten kan saker som det arbeides med i bedriftene og som har behov for kommunal medvirkning diskuteres på et tidlig tidspunkt og lette arbeidet i den videre saksgangen.

Velkommen til å ta kontakt og samarbeid.

Invitasjon til dialogmøte med næringsliv i sentrum

Harstad kommune og Harstadregionens næringsforening inviterer næringsdrivende med virksomhet i Harstad sentrum til dialogmøte.

31.05.2016
Næringsrapport skatt til infoskjerm

Nytt fra Skatteetaten i år:

Næringsrapport skatt

Anbefalt rapporteringsform for bedrifter med enkle skattemessige forhold. Se skatteetaten.no/testdegselv

20.05.2016

Høring om bredbånd

Høring vedrørende søknad om tilskudd til utbygging av bredbånd i Harstad kommune.

31.03.2016

Kunngjøring offentlig ettersyn:

Reguleringsplan for Blomjoten masseuttak

Planutvalget vedtok i møte 24.02.2016, sak 16/17 å legge forslag til reguleringsplan for Blomjoten masseuttak ut til offentlig ettersyn, jfr. plan- og bygningslovens § 12-10.

18.03.2016

KUNNGJØRING PLANVEDTAK:

KYSTPLAN FOR SØR- OG MIDT-TROMS FOR HARSTAD KOMMUNE

I medhold av plan- og bygningslovens § 11-15 kunngjøres det herved at Harstad kommunestyre i møte 04.02.16 i sak 16/17 har vedtatt følgende kommunedelplan:
Kystplan for Midt- og Sør-Troms for Harstad kommune, planident 1903684.

16.03.2016

Manglende veterinærdekning

I Harstad veterinærdistrikt som omfatter kommunene Harstad, Skånland, Evenes, Tjeldsund og Kvæfjord unntatt Gullesfjord, er det for tiden for få veterinærer som er med på vaktordningen. Dette har som konsekvens at kommunene ikke kan garantere at det vil være veterinærer på vakt til en hver tid.

02.02.2016

Arena skole/næringsliv inviterer til seminar på Høgskolen i Harstad 23.november

Programmet omfatter blant annet foredrag av stortingsrepresentant Kent Gudmundsen: "Nasjonal status og føringer i 
forhold til skole- næringslivssamarbeid."

20.11.2015

Harstad kommune 2015

Søknad til kommunalt næringsfond

Harstad kommune har fått tildelt midler til næringsfondet for 2015. Formålet med midlene er å bidra til kompetanseheving, omstilling, nyetablering, innovasjon og nyskaping i kommunen. Dette vil kunne inkludere prosjekt/tiltak hvor formålet er å utvide tilbudet og rammebetingelser som kan styrke og videreutvikle næringslivet og det regionale arbeidsmarked, samt bidra til at regionen og lokalsamfunnet blir mer attraktive å bo i og flytte til.

01.09.2015

Gratis kurs for nye næringsdrivende

Er du nyetablert med egen bedrift? Da er du invitert til gratis innføringskurs om alt som har med regnskap og skatt å gjøre.

18.03.2015
Powered by CustomPublish AS