Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Miljørådgiver

Kommunens overordnede miljømål og visjon er at Harstad skal utvikles i en bærekraftig retning. Kommunen ønsker å sette fokus på miljøpolitikken. Harstad kommunes Miljø- klima- og energiplan 2018-2021 har fire fokusområder, i henhold til prinsipper om miljøvennlig by- og tettstedsutvikling: 1. Samfunnsutvikling og ressursforvaltning, 2. Klima og energi, 3. Forurensning og avfall, og 4. Miljøinformasjon. Les mer om kommunens Miljøplan her.

Det gjennomføres konkrete tiltak i Harstad for å oppnå miljømålet om en bærekraftig utvikling. Blant de viktigste tiltakene er:

  • Overvåkning av forurensningssituasjonen i Harstad havn
  • Klima- og energiplanlegging og energieffektivisering
  • Oppfølging av forsøplings- og forurensningssaker
  • Etablering av ladestasjoner for elbil
  • Oppfølging av naturmangfoldloven
  • Miljøfyrtårnsertifisering av Harstad kommune

 

Kontaktperson

Miljørådgiver Tyra Meininger Saudland

Telefon: 481 37 495

E-post: tyra.saudland@harstad.kommune.no

Facebook: www.facebook.com/gronnharstad/

 

 

Resultat av Skrotnisseaksjonen 2017

Årets Skrotnisseaksjon har vært en stor suksess! 

Totalt ble det samlet inn 250 tonn metallskrap, hvorav 216 tonn ble levert til de ulike innsamlingsstedene i uke 23.

Innsamlingsaksjon for metallskrap og EE-avfall 2017

Harstad kommune skal gjennomføre en ny aksjon for å rydde opp i bilvrak, EE-avfall, jernskrap og annet metallskrot sommeren 2017. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Hålogaland Ressursselskap (HRS).

Retningslinjer for håndtering av snø vintersesong 2016/17

Alle som dumper snø ved/over kommunale kaier må inngå skriftlig avtale med Harstad havn kommunale foretak (HHKF). For å få en bedre oversikt over hvor mye snø deponeres i havnebassenget loggføring skal fortsette å være et krav i vintersesong 2016 – 17.

Harstad kommune inviterer til strandrydding

I uke 36 og 37 arrangerer Sør-Troms Regionråd en regional dugnad for å fjerne avfall som flyter i land i fjæra. Alle de sju kommunene i Sør-Troms er med, og prosjektet har fått midler fra Miljødirektoratet til å få hentet og levert oppsamlet avfall.

Husk Earth Hour på lørdag!

Lørdag 19. mars kl. 20.30 slukker folk over hele verden lyset i én time for klimaet. Det hele startet i Sydney i Australia i 2007, og siden har Earth Hour blitt til verdens største klimakampanje med oppimot en milliard deltakere årlig.

Earth Hour