Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kommunens overordnede miljømål og visjon er at Harstad skal utvikles i en bærekraftig retning. Kommunen ønsker å sette fokus på miljøpolitikken. Harstad kommunes Miljø- klima- og energiplan 2018-2021 har fire fokusområder, i henhold til prinsipper om miljøvennlig by- og tettstedsutvikling: 1. Samfunnsutvikling og ressursforvaltning, 2. Klima og energi, 3. Forurensning og avfall, og 4. Miljøinformasjon. Les mer om kommunens Miljøplan her.

Det gjennomføres konkrete tiltak i Harstad for å oppnå miljømålet om en bærekraftig utvikling. Blant de viktigste tiltakene er:

  • Overvåkning av forurensningssituasjonen i Harstad havn
  • Klima- og energiplanlegging og energieffektivisering
  • Oppfølging av forsøplings- og forurensningssaker
  • Etablering av ladestasjoner for elbil
  • Oppfølging av naturmangfoldloven
  • Miljøfyrtårnsertifisering av Harstad kommune

 

Kontaktperson

Miljørådgiver Tyra Meininger Saudland

Telefon: 481 37 495

E-post: tyra.saudland@harstad.kommune.no

Facebook: www.facebook.com/gronnharstad/

 

 

Resultat av Skrotnisseaksjonen 2017

Årets Skrotnisseaksjon har vært en stor suksess! 

Totalt ble det samlet inn 250 tonn metallskrap, hvorav 216 tonn ble levert til de ulike innsamlingsstedene i uke 23.

Innsamlingsaksjon for metallskrap og EE-avfall

Harstad kommune skal gjennomføre en ny aksjon for å rydde opp i bilvrak, EE-avfall, jernskrap og annet metallskrot sommeren 2017. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Hålogaland Ressursselskap (HRS).