Om cookies A A A Høy kontrast RSS YouTube Flickr
AvtaleGiro/eFaktura Meld deg som frivillig Organisasjon Kontaktinfo Nettkart English
Harstad kommune
Logo Trygge lokalsamfunn/Safe Community
Du er her: Hjem/Administrasjon/Miljø

Miljø

Kommunens overordnede miljømål og visjon er at Harstad skal utvikles i en bærekraftig retning. Kommunen ønsker å sette fokus på miljøpolitikken. Miljøplanens viktigste fokusområder i henhold til prinsipper om miljøvennlig by- og tettstedsutvikling er Samfunnsutvikling og ressursforvaltning, Klima og energi, Forurensning og avfall, og Miljøinformasjon.

Harstad kommunes miljøplaner er under rullering. De kommunale planene Miljø- og klimaplan 2008-2011 og Energi- og klimaplan 2010-2013 skal slås sammen til én plan, Miljø- og energiplan for Harstad kommune 2016-2020.

Det gjennomføres konkrete tiltak i Harstad for å oppnå miljømålet om en bærekraftig utvikling. Blant de viktigste tiltakene er:

  • Overvåkning av forurensningssituasjonen i Harstad havn
  • Klima- og energiplanlegging og energieffektivisering
  • Oppfølging av forsøplings- og forurensningssaker
  • Etablering av ladestasjoner for elbil
  • Oppfølging av naturmangfoldloven

 

Kontaktperson

Miljørådgiver Tyra Meininger Saudland

Telefon: 77 02 61 20

E-post: tyra.saudland@harstad.kommune.no

Facebook: www.facebook.com/gronnharstad/

 

 

Resultat av Skrotnisseaksjonen 2017

Årets Skrotnisseaksjon har vært en stor suksess! 

Totalt ble det samlet inn 250 tonn metallskrap, hvorav 216 tonn ble levert til de ulike innsamlingsstedene i uke 23.

05.09.2017

Innsamlingsaksjon for metallskrap og EE-avfall

Harstad kommune skal gjennomføre en ny aksjon for å rydde opp i bilvrak, EE-avfall, jernskrap og annet metallskrot sommeren 2017. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Hålogaland Ressursselskap (HRS).

16.05.2017

Husk Earth Hour lørdag 25. mars!

Earth Hour er en verdensomspennende kampanje der folk slukker lyset i én time for klimaet. 

23.03.2017

Hekkende måker

Mange oppfatter måkene som svært plagsomme i hekketiden, bl.a. på grunn av måkeskrik, avføring som treffer biler og at måkene "stuper" mot folk.

03.03.2017

Retningslinjer for håndtering av snø vintersesong 2016/17

Alle som dumper snø ved/over kommunale kaier må inngå skriftlig avtale med Harstad havn kommunale foretak (HHKF). For å få en bedre oversikt over hvor mye snø deponeres i havnebassenget loggføring skal fortsette å være et krav i vintersesong 2016 – 17.

01.12.2016

Harstad kommune inviterer til strandrydding

I uke 36 og 37 arrangerer Sør-Troms Regionråd en regional dugnad for å fjerne avfall som flyter i land i fjæra. Alle de sju kommunene i Sør-Troms er med, og prosjektet har fått midler fra Miljødirektoratet til å få hentet og levert oppsamlet avfall.

30.08.2016
Earth Hour

Husk Earth Hour på lørdag!

Lørdag 19. mars kl. 20.30 slukker folk over hele verden lyset i én time for klimaet. Det hele startet i Sydney i Australia i 2007, og siden har Earth Hour blitt til verdens største klimakampanje med oppimot en milliard deltakere årlig.

18.03.2016
Powered by CustomPublish AS