Logo Frisklivssentralen

Du får hjelp til endring gjennom individuelle samtaler og gruppebaserte tilbud.

Frisklivssentralen er et kommunalt kompetansesenter for endring av levevaner innen fysisk aktivitet, kosthold og tobakk. Du trenger ikke å ha en diagnose eller være syk for å delta på en frisklivssentral.

”Det gjør så godt å være sammen med andre – jeg glemmer det som er slitsomt”.
Deltaker på frisklivssentral

Hvem kan delta på frisklivssentralen?

Lege, fysioterapeut eller annet helsepersonell kan henvise deltakere til frisklivssentralen gjennom frisklivsresepten, men du kan også kontakte oss på eget initiativ.

Frisklivssentralen Harstad er for voksne 18-67 år og deltakerne bør minimum være i stand til å gå i 15-20 minutter.

Frisklivsresepten varer i tre måneder og gir mulighet for oppfølging gjennom individuelle samtaler og gruppebaserte tilbud.

Egenandel er 300 kroner.

”Jeg ville først ikke være med på dette da jeg fikk resepten av legen. Nå skjønner jeg at det er det beste som har skjedd meg”.
Deltaker på frisklivssentral

Kontaktinformasjon

Frisklivssentralen
Telefon: 901 88 634 (mandag og torsdag 09.00-12.00)
E-post: frisklivssentralen@harstad.kommune.no
Addresse: Havnegata 1, 9479 Harstad