Om cookies A A A Høy kontrast RSS YouTube Flickr
AvtaleGiro/eFaktura Meld deg som frivillig Organisasjon Kontaktinfo Nettkart English
Harstad kommune
Logo Trygge lokalsamfunn/Safe Community
Du er her: Hjem

KUNNGJØRING AV PLANVEDTAK - vedtatt reguleringsplan for deler av Dvergfuruveien

Harstad kommunestyre har i møte 29.03.2017, sak 17/43 vedtatt reguleringsplan for deler av Dvergfuruveien

 

Hensikten med reguleringen er å skaffe hjemmel for å kunne etablere fortau langs deler av Dvergfuruveien. Fortau langs Dvergfuruveien er en del av Harstadpakken og en etablering av fortau langs denne veistrekningen vil gi økt trafikksikkerhet for myke trafikanter i området.

 

Saksbehandler: Mette Kinderås, tlf. 77 02 67 53

 

Det vises til vedlagte saksdokumenter.

 

Planvedtaket kunngjøres i Harstad Tidende 20.04.2017. Vedtaket vil også være tilgjengelig på kommunens hjemmeside www.harstad.kommune.no.

 

Eventuelle krav om innløsning/erstatning må være fremsatt tre (3) år etter kunngjøring, jf. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.

 

Vedtaket kan påklages i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12, jf. § 1-9 og forvaltningsloven.

 

Eventuell klage stiles til Fylkesmannen i Troms og sendes via Harstad kommune.

Frist for klage er tre uker etter kunngjøring, det vil si innen 11.05.2017.

 

Saksbehandler: Mette Kinderås

 

Lenke til dokumenter: http://einnsyn.harstad.kommune.no/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/496539

19. april 2017
Powered by CustomPublish AS